ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลระหว่าง Love Foundation และ APCOM

Love Foundation และ APCOM ประกาศความร่วมมือกัน เพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ยกระดับการริเริ่มด้านสุขภาพชุมชน ผ่านความร่วมมือเชิงดิจิทัลอันเป็นแนวคิดใหม่ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ซอยสีลม 4 กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของทั้งสององค์กร ในการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และข้อมูลสุขภาพสำหรับกลุ่ม LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญอื่น ๆ

ความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลระหว่าง Love Foundation และ APCOM

แพลตฟอร์มดิจิทัล Love Foundation และ APCOM นำทัพความเปลี่ยนแปลง

หัวใจสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Love2Test.org ของมูลนิธิเพื่อรัก และ testBKK.org ของมูลนิธิแอ๊พคอม ซึ่งรวบรวมแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสุขภาพ ไปจนถึงเนื้อหาส่งเสริมสุขภาพ แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้งานง่าย สะดวกสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชน และยังมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสเอชไอวี และปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

แพลตฟอร์มดิจิทัล Love Foundation และ APCOM นำทัพความเปลี่ยนแปลง

ยกย่องชุมชน สู่พลังแห่งการมีส่วนร่วม

งานนี้สะท้อนจิตวิญญาณของชุมชนอย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมงานต่างดื่มด่ำกับบรรยากาศอันคึกคักของซอยสีลม 4 ในช่วงค่ำคืน เริ่มต้นด้วยการแสดงของ Drag Queen สุดตระการตา คุณศรีมาลา จากรายการ Drag Race Thailand ปลุกพลังให้กับทุกคน ก่อนที่จะเข้าสู่การอภิปรายเชิงวิชาการที่น่าสนใจในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลเพื่อเสริมพลังกลุ่ม LGBTQI+ และชุมชนประชากรสำคัญ”วิทยากรผู้ทรงเกียรติจาก APCOM, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT), มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING Thailand), Hornet Thailand และมูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) ได้ร่วมกันแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพลังอันมหาศาลของข้อมูลและเทคโนโลยี ในการเสริมสร้างพลังชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนชุมชนร่วมเป็นสักขีพยาน ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นร่วมมือกัน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแข็งแกร่ง

เสริมพลังความก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม

คุณมิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิ APCOM ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีชุมชนเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของกลุ่มประชากรสำคัญ โดยกล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ข้อมูลที่ได้จากชุมชน นำไปสู่การพัฒนาบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น คุ้มครองสิทธิ และแก้ไขปัญหาที่กลุ่มเปราะบางเหล่านี้เผชิญอยู่"


สอดคล้องกับแนวคิดของ คุณปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก ที่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน “นวัตกรรมและชุมชนเปรียบเหมือนพลังงานซึ่งขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน เมื่อผนวกเข้าด้วยกัน พวกเขาสามารถผลักดันอนาคตร่วมที่ก้าวหน้าได้” คุณปัญญาพล กล่าวทิ้งท้าย

ขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

แพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Love2Test.org ของมูลนิธิเพื่อรักและ testBKK.org ของ APCOM  ซึ่งเปิดให้บริการตรวจ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟรี และบริการปรึกษาสุขภาพ แพลตฟอร์มเหล่านี้ พัฒนาโดยมูลนิธิเพื่อรัก และ SWING Bangkok เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของพลังเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น


โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้ Love Foundation และ APCOM ตั้งเป้าที่จะยกระดับการติดตามข้อมูล การวิจัย และการแทรกแซงเชิงโครงการที่ปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จะช่วยให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การแทรกแซงเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมอบช่องทางเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพทางเพศแบบเฉพาะเจาะจง เหมาะสำหรับผู้ที่อาจประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ หรือรู้สึกอึดอัดใจในการขอรับการสนับสนุน ฟีเจอร์การให้คำปรึกษาแบบโต้ตอบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขอคำแนะนำได้อย่างไม่เปิดเผยชื่อ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการตัดสิน ในการขอความช่วยเหลือ


ตลอดระยะเวลาของความร่วมมือนี้ Love Foundation และ APCOM ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของชุมชนเป็นอันดับแรก กลไกต่างๆ จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับฟังเสียงตอบรับจากภาคีชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆ ยังคงสอดคล้องกับความต้องการและสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มประชากรสำคัญ เป้าหมายหลักคือการสร้างความมั่นใจว่าโครงการต่างๆ ได้รับการออกแบบและดำเนินการอย่างสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน กลไกเหล่านี้อาจรวมถึง:

  • การจัดประชุมและเวทีต่างๆ
  • การจัดทำแบบสำรวจ
  • การจัดตั้งกลุ่มสนทนา
  • ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์

ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่

  • การร่วมออกแบบโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
  • การเป็นอาสาสมัคร
  • การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
  • การติดตามและประเมินผลโครงการ


ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความร่วมมือระหว่าง Love Foundation และ APCOM เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งความหวัง มุ่งสู่การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม และการเสริมพลังชุมชนทั่วประเทศไทย โดยอาศัยพลังของเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งสองแห่งนี้ จะช่วยขยายการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการปรึกษาสุขภาพทางเพศมากขึ้น อนาคตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง เพศ รสนิยมทางเพศ หรือสถานะทางสังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

คุณปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation)

email: teamlove@lovefoundation.or.th

Tel: 052005724

จองตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสุขภาพทางเพศได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ https://www.love2test.org/clinics หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง ios & android ที่นี่ http://tosto.re/l2tapp เลือกคลินิกใกล้บ้านคุณกว่า 35 คลินิกที่เป็นพันธมิตรกับเรา และรับการแจ้งเตือนผ่านระบบ sms และ Email โดยทุกอย่างเป็นความลับ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ถุงยางอนามัย เลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับเรา

ทุกคนคงทราบกันดีว่า ถุงยางอนามัย   ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้กว่า 90% และยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดีอีกด้วย แต่เป็นเฉพาะกับคนที่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องด้วยนะ เพราะยังมีอีกหลายต่อหลายคน ที่ยังเลือกซื้อถุงยางอนามัยยังไม่เป็น และยังสวมถุงยางอนามัยด้วยวิธีที่ผิด จึงคงทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และการติดโรคอย่าง เชื้อเอชไอวี ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยไม่เหมาะสมกับตัวเองนี่แหละ วันนี้ เรามีวิธีเลือกซื้อถุงยางอนามัยให้เหมาะกับตัวเอง ฉบับมือใหม่หรือแม้แต่ผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัยมาหลายครั้งแล้วได้ทบทวนว่าที่ตัวเองรู้อยู่นั้นมีความถูกต้องหรือไม่ ทำความรู้จักถุงยางอนามัยกันก่อน! ถุงยางอนามัย หรือ Condom เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นิยมใช้มากที่สุดในการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากถุงยางอนามัยสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป โดยตัวถุงยางอนามัย ที่มีจำหน่ายในร้านค้าปัจจุบันมักทำมาจากยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ แบ่งขนาดออกเป็นหลายไซส์ แต่ที่มีจำหน่ายในไทยจะมีอยู่ 4 ขนาดหลักๆ ได้แก่ ถุงยางอนามัย ขนาด 49 มีขนาดความกว้าง โดยวัดจากก

ใครบ้างที่ควรตรวจเอชไอวี ?

การตรวจเอชไอวี ในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย ใครก็สามารถตรวจได้ คนไทยสามารถรับสิทธิการตรวจเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง จากโรงพยาบาลรัฐที่มีสิทธิประกันสุขภาพ หรือโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิประกันสังคม จึงทำให้การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เอชไอวี คืออะไร ? เอชไอวี  (Human Immunodeficiency Virus : HIV) คือ เชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยจนเกิดความบกพร่อง โดยที่เชื้อไวรัสเอชไอวีจะทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 ส่งผลให้มีโอกาสติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้สูงกว่าปกติ ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเฉียบพลัน (Acute HIV Infectious) ระยะสงบทางคลินิก (Clinical Latency Stage)  ระยะโรคเอดส์ (AIDS) ข้อดีของการตรวจเอชไอวี ตรวจเพื่อป้องกันตัวเอง ตรวจเพื่อวางแผนการมีครอบครัว ตรวจเพื่อลดความกังวลและความเครียด ในกรณีที่ตรวจพบเชื้อ ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษารวดเร็วและทันท่วงที ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คู่นอน ป้องกันไม่ให้ไปสู่การติดเชื้อฉวยโอกาส เอชไอวี ใครบ้างที่ควรตรวจ ? การตรวจเอชไอว