ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2024

แคมเปญ U=U&ME ของมูลนิธิเพื่อรัก: สร้างความเข้าใจ เปลี่ยนทัศนคติเรื่องเอชไอวีในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สตูดิโอ Crimson ในกรุงเทพฯ ได้กลายเป็นสถานที่จัดการถ่ายภาพสำหรับแคมเปญที่มีชื่อเรียกว่า "U=U&ME" ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อรัก (Love Foundation) ซึ่งมุ่งเน้นการเผยแพร่และเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อเอชไอวี โดยเน้นที่การให้ความรู้และการต่อต้านการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย แนวคิดเรื่อง U=U&ME แคมเปญ "U=U&ME"  เป็นพื้นที่ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับแนวคิด "U=U" (Undetectable=Untransmittable) ซึ่งหมายถึงการไม่ตรวจพบเชื้อเอชไอวีเท่ากับไม่สามารถแพร่เชื้อได้ แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกและสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก ช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณไวรัสในเลือดต่ำจนไม่สามารถตรวจพบได้ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ และมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแพร่เชื้อ บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนแคมเปญ ในการเปิดตัวแคมเปญนี้ มีการเข้าร่วมมือจากบุคคลที่มีชื่อเสียง และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนแคมเปญ ได้แก่ ส.ส