ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

HIV ตรวจเร็ว รักษาเร็ว

เนื่องจากการตรวจเลือด เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณรู้ได้ว่า มีหรือไม่มีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกาย ประเด็นหลักคือ ผู้ที่มีความเสี่ยง ควรได้รับการวินิจฉัย ทั้งพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ จากแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยได้แนะนำให้ทุกคนที่อายุระหว่าง 13-64 ปีตรวจสุขภาพ เพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และควรให้ความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพประจำปี

กลุ่มความเสี่ยงสูงที่ควรไปตรวจ HIV

 • มีเพศสัมพันธ์ทั้งทางช่องคลอด ทวารหนัก หรือช่องปาก โดยไม่สวมถุงยางอนามัย
 • มีจำนวนคู่นอนหลายคน เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือใช้บริการผู้ให้บริการทางเพศเป็นประจำ
 • มีการใช้เข็มฉีดยาสำหรับเสพสารเสพติดประเภทฉีดเข้าเส้น หรือแบ่งเข็มฉีดยาให้กับผู้อื่น
 • มีประวัติว่าเคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปีที่ผ่านมา

การตรวจพบและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ นี้สามารถช่วยในการรักษาได้ หากผลการตรวจพบว่าติดเชื้อ HIV การเริ่มต้นรักษาไวจะช่วยให้คุณรักษาสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสให้กับผู้อื่นได้

เมื่อไหร่ที่ควรไปตรวจ HIV

หากคุณมีความเสี่ยงสูงต่อเชื้อเอชไอวีตอนนี้ ให้ไปที่ห้องฉุกเฉิน หรือติดต่อแพทย์เฉพาะทางทันที ตัวอย่างเช่น 

 • การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี 
 • ถุงยางอนามัยแตกรั่ว หรือหลุดออกระหว่างมีเซ็กส์
 • หรือถูกข่มขืน ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

การใช้ยาเป๊ป (PEP) จะช่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และคุณจำเป็นต้องกินยานี้ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีความเสี่ยง หากคุณไปพบแพทย์ไม่ทันเวลา สามารถสอบถามแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการตรวจเอชไอวีได้ ส่วนใหญ่การตรวจเอชไอวี คุณจะต้องรอ 2 สัปดาห์หรือมากกว่า หลังการสัมผัสเชื้อ เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ ในระยะเวลาที่รอตรวจ HIV นี้คุณมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสให้ผู้อื่นได้ทันที ดังนั้น คุณควรสวมถุงยางอนามัยหากมีเพศสัมพันธ์ เกือบทุกคนที่ติดเชื้อ HIV จะมีระดับภูมิคุ้มกันต่ำ (Antibodies) ที่ตรวจพบได้ในช่วง 3 เดือน ดังนั้น หากคุณตรวจ HIV แล้วเป็นผลลบ แพทย์ของคุณอาจจะต้องการให้คุณทำการตรวจซ้ำหลังจาก 3 เดือน เพื่อความแน่นอนอีกครั้ง

ข้อควรรู้ก่อนไปตรวจ HIV

นี่คือข้อควรรู้ก่อนที่คุณจะได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวี:

การตรวจเอชไอวีเป็นความลับ

ผลเลือดเอชไอวีของคุณ จะถูกเก็บเป็นความลับ และจะแชร์กับผู้ที่คุณอนุญาตให้รับข้อมูล หรือเจ้าหน้าที่พยาบาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่อยากเปิดเผยผลตรวจนี้ให้กับคนอื่น แม้แต่กระทั่งคู่นอนของตนเองก็ตาม และเพื่อให้ผู้ตรวจ HIV ได้มีความมั่นใจว่า ผลตรวจเอชไอวีของพวกเขาเป็นส่วนตัว ไม่ถูกนำมาใช้ในทางอื่นใดที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ตรวจรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการเดินทางไปปรึกษาแพทย์ หรือรับการรักษาได้เมื่อรู้ตัวว่ามีเชื้อ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือมีอคติกับพวกเขาได้

การตรวจเอชไอวีมีหลายรูปแบบ

ปัจจุบันมีการตรวจเอชไอวีในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ตามระยะเวลาที่ผู้ตรวจมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดที่เป็นการตรวจที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด นอกจากนั้น ยังมีการตรวจแบบเร่งด่วนที่สามารถให้ผลการตรวจได้ภายใน 20 นาที โดยตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวีด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ทำการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกความเหมาะสมให้กับผู้ตรวจ หลังจากได้ทำการซักประวัติเรียบร้อยแล้ว

การตรวจเอชไอวีมีความแม่นยำสูง

คุณสามารถเชื่อถือผลตรวจเอชไอวีทุกรูปแบบได้ แต่อยากให้เข้าใจว่าไม่มีการตรวจแบบไหนที่แม่นยำ 100% หากผลการตรวจเอชไอวีของคุณเป็นบวก หรือมีปฏิกิริยา จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติม เพื่อยืนยันการวินิจฉัยจากแพทย์ ตรวจระดับของการติดเชื้อ แพทย์จะให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับไวรัส HIV อธิบายตัวเลือกการรักษากับผู้ติดเชื้อ การรักษาเชื้อเอชไอวีปกติจะรวมถึงการใช้ยาต้านไวรัส (ART) ซึ่งเป็นการรักษาที่ช่วยควบคุมไวรัส และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อได้ดี นอกจากนี้ แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ติดเชื้อแจ้งคู่นอนที่มีเพศสัมพันธ์ หรือคนที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันให้เข้ามารับการตรวจเลือดด้วย เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติม เช่น การรักษา การดูสุขภาพจิต และการสนับสนุนอื่นๆ

การตรวจเอชไอวีต้องรอระยะฟักตัว

ถึงแม้จะมีวิธีการตรวจเอชไอวีที่รวดเร็วภายใน 5-7 วันก็ตาม แต่แพทย์จะมีการแนะนำให้กลับไปตรวจซ้ำอีกครั้ง เพราะร่างกายของคนเรานั้น ใช้เวลาในการพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HIV หลังจากติดเชื้อได้ เพื่อให้สามารถตรวจพบ ส่วนใหญ่จะสามารถตรวจพบได้ภายใน 2-8 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ แต่บางคนอาจใช้เวลานานถึง 3 เดือน หรือมากกว่านั้น ก่อนที่ภูมิคุ้มกันจะเพียงพอที่จะสามารถตรวจพบได้

ระยะฟักตัวในการตรวจ HIV (Window Period)

ระยะฟักตัว คือ ช่วงเวลาระหว่างการติดเชื้อ HIV และเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างสารต้านทานมากพอที่จะตรวจพบได้โดยใช้การตรวจเอชไอวีระหว่างช่วงนี้ คนที่อาจมีเชื้อไวรัส HIV จะมีผลการตรวจเป็นลบ เนื่องจากยังไม่มีสารต้านทานพอที่จะตรวจพบได้ ระยะฟักตัวนั้น อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของการตรวจ HIV โดยบางวิธีสามารถตรวจพบสารต้านทานได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ ในขณะที่การตรวจวิธีอื่นๆ อาจใช้เวลาถึง 3 เดือนหรือนานกว่านั้น

ไปตรวจ HIV ได้ที่ไหน?

สถานที่ที่คุณสามารถทำการตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในพื้นที่ใดหรืออยู่จังหวัดใด โดยสถานที่ที่มีการให้บริการการตรวจเชื้อเอชไอวีได้แก่:

 • คลินิกสุขภาพและศูนย์สุขภาพชุมชนทั่วประเทศ
 • สำนักงานสาธารณสุขในเขตอำเภอจังหวัด
 • คลินิกสุขภาพทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • คลินิกวางแผนครอบครัว
 • ศูนย์สุขภาพสำหรับชุมชน LGBTQ +
 • ศูนย์การแพทย์ หรือศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัย
 • คลินิกเอกชน หรือ Lab ทั่วไป

การตรวจ HIV ที่โรงพยาบาลรัฐหรือศูนย์สาธารณสุขประจำจังหวัด สามารถตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง หรือในบางองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก็ยังมีบริการตรวจเอชไอวีฟรี หรือมีบริการในราคาประหยัด หากตรวจพบว่าติดเชื้อ HIV องค์กรเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณได้รับการรักษา ในกรณีที่ตรวจเชื้อลบ องค์กรเหล่านี้สามารถแนะนำวิธีป้องกันการติดเชื้อ HIV ให้กับคุณได้

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติม

จะเป็นอย่างไร? ถ้าคุณติดเอชไอวี
ยุงกัดติดเอชไอวี 2023 แล้ว! ทำไมคนยังเชื่อ?

การที่ผู้มีความเสี่ยงต่อ HIV เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเชื้อที่รวดเร็ว และสะดวกสบาย จะช่วยเอื้อประโยชน์ในด้านการรักษาโรคไม่ให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ภาวะเอดส์ได้สูงสุด ยิ่งตรวจเร็วเท่าไหร่ คุณก็มีโอกาสที่เร็วในการรักษา และดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยจากโรคแทรกซ้อน ระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติ การตรวจหาเชื้อ HIV ในระยะเริ่มต้นและการรักษาอย่างทันเวลา สามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อเอชไอวีสู่โรคเอดส์ และช่วยให้ระหว่างขั้นตอนของการรักษาโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ถุงยางอนามัย เลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับเรา

ทุกคนคงทราบกันดีว่า ถุงยางอนามัย   ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้กว่า 90% และยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดีอีกด้วย แต่เป็นเฉพาะกับคนที่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องด้วยนะ เพราะยังมีอีกหลายต่อหลายคน ที่ยังเลือกซื้อถุงยางอนามัยยังไม่เป็น และยังสวมถุงยางอนามัยด้วยวิธีที่ผิด จึงคงทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และการติดโรคอย่าง เชื้อเอชไอวี ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยไม่เหมาะสมกับตัวเองนี่แหละ วันนี้ เรามีวิธีเลือกซื้อถุงยางอนามัยให้เหมาะกับตัวเอง ฉบับมือใหม่หรือแม้แต่ผู้ที่เคยใช้ถุงยางอนามัยมาหลายครั้งแล้วได้ทบทวนว่าที่ตัวเองรู้อยู่นั้นมีความถูกต้องหรือไม่ ทำความรู้จักถุงยางอนามัยกันก่อน! ถุงยางอนามัย หรือ Condom เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นิยมใช้มากที่สุดในการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากถุงยางอนามัยสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป โดยตัวถุงยางอนามัย ที่มีจำหน่ายในร้านค้าปัจจุบันมักทำมาจากยางสังเคราะห์ และยางธรรมชาติ แบ่งขนาดออกเป็นหลายไซส์ แต่ที่มีจำหน่ายในไทยจะมีอยู่ 4 ขนาดหลักๆ ได้แก่ ถุงยางอนามัย ขนาด 49 มีขนาดความกว้าง โดยวัดจากก

ใครบ้างที่ควรตรวจเอชไอวี ?

การตรวจเอชไอวี ในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย ใครก็สามารถตรวจได้ คนไทยสามารถรับสิทธิการตรวจเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง จากโรงพยาบาลรัฐที่มีสิทธิประกันสุขภาพ หรือโรงพยาบาลที่คุณมีสิทธิประกันสังคม จึงทำให้การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ทำให้กลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงเข้ารับการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เอชไอวี คืออะไร ? เอชไอวี  (Human Immunodeficiency Virus : HIV) คือ เชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยจนเกิดความบกพร่อง โดยที่เชื้อไวรัสเอชไอวีจะทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 ส่งผลให้มีโอกาสติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้สูงกว่าปกติ ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเฉียบพลัน (Acute HIV Infectious) ระยะสงบทางคลินิก (Clinical Latency Stage)  ระยะโรคเอดส์ (AIDS) ข้อดีของการตรวจเอชไอวี ตรวจเพื่อป้องกันตัวเอง ตรวจเพื่อวางแผนการมีครอบครัว ตรวจเพื่อลดความกังวลและความเครียด ในกรณีที่ตรวจพบเชื้อ ก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษารวดเร็วและทันท่วงที ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คู่นอน ป้องกันไม่ให้ไปสู่การติดเชื้อฉวยโอกาส เอชไอวี ใครบ้างที่ควรตรวจ ? การตรวจเอชไอว